...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާސްކުބިބީ
ފައަށެވެ.
މަހުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ހުރަހަށް ވާގޮތަށް ގަދަމުށިކުލައިގެ ފުޅާތިންރޮނގު ހުރެއެވެ.
މި ރޮނގުތަކުގެ ދޭތެރެ ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ މަތީ ކޮތަރިބައި ބޮޑުނަޔަކާއި ނިގޫފަތާއި ބަނޑުދަށް ފަރާތު ކޮޓަރިބައި ފަހަތުކޮޅު ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ