...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޑު
ހިކޭއިރު މިތަން ތަން އޮންނާނީ ހިކިފައެވެ.
މޫސުމާގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ ނެތިވެދިއުމަކީ ވެސް މާޑަށްވާގޮތެކެވެ.
(2) (އ) ހުންޏާއި، ހަކުރާއި، ފުށާ އެއްކޮށްގެން ތާހެއްގައި ނުވަތަ ތެއްޔެއްގައި، އަޑީގައި ފަތްޖަހިއިގެން ފިހާ ފޮނި ކާއެއްޗެއް.
މި ފިހެނީ ޢީދުރޯަދައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެންގުޅަ . މަޑިމަތި . މާޑެ . ފަސްއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ