...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޒާން
ނ.
ކީލި އެގޮތް މިގޮތަށް ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުދާވަކަރު . ބޮޑުފިނިހައް . އޮރިމަސްވަކަރު . މާޒާންކުރެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ