...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޖެހުން
މ.
(1) ތަންތާނގައި މާހަރުކުރުން.
(2) ފޮތިގަނޑެއްގައި ފަށުއިފަދަ އެއްޗެއް ފުރައިގެން މަލެއްގެ ސިފަގެނައުން.
(3) ނިޔަފަތީގައި ހުދު ތިއްކެއް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޅުން . ތިނޯހުމަސައްކަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ