...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޗު
ނ.
(1) މާރިޗް.
(2) މީލާދީ އަހަރުގެ ތިންވަނަމަސް.
(3) މަކި ޤަވާއިދެއްގެ މަތީން ފައިހަަމަކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިހަމަކޮށްހިނގުން . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ