...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިހާރު
ނ.
(1) މިތަންވަޅު.
(2) މިވަގުތު.
(3) މިހިނދު.
(4) މިޒަމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަތްއަޖައިބު . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަވުން . ހިތުން . ހޫނުވުން . ނަޞާރާދީން . ރީމު . ބާގައެރުން . ބީލަން . ކަށިވިދުރި . ކާވެނީގެރޮނގު . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިމީރު . ކޮންތާކު . އަލާކެނޑުން . އާދޭ . އިހު . އެބަ . މަލާފަތްއެޑުން . މިހިނދު . މިކައު . މިކަލެ . މިކަލް . މިކޯ . މިތަންވަޅު . ފަހަން . ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު . ފާސްކުރިހެދުން . ފިހުނުބަނބުކެޔޮ . ފުރަންކަރަ . ފުރޭތަހިފުން . ފެންކުޅި . ދިހަމޮހުން . ދިލުން . ދެންމެދެންމެ . ތަދުވުން . ތުނި . ތެލާމަސްފަދަ . ލެޓިންއަކުރު . ލޮލުންނުރޮއި ހުއްޓައިނޯށުން ރޮއްވައިލުން . ގައު . ގައުއޮޑިލަވަ . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގޮށްފިލުން . ގޮނީފުލަށް ފޭބުން . ޒަމާނީ . ޓެކްސީކުރުން . ޙަބުޝްކަރަ . ޤިބުޠީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ