...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިހެނީ
އ.
(1) މިއީ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާ މިފަހަރު ފާހެއް ނުވާނެއެވެ.
މިހެނީ އޭނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ.
(2) މިބަހީ.
(3) ޔަޢުނީ.
(4) މިގޮތަކީ.
(5) ސަބަބަކީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިހެނީ . ޔައުނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ