...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިހެން
އ.
(1) މިގޮތަށް.
(2) މިވައްތަރަށް.
(3) މިފާޑަށް.
(4) މިފަދައިން.
(5) މިމަގުން.
(6) މިލެކުން.
(7) މިޒާތަށް.
(8) މިސިފައަށް.
(9) "އެހެން" މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައްތާ . ހަވަރުކެނބު . ހަދިޔާބަޑި . ހިކިބަލި . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހީބިހި . ހުވަރޮދި . ހޫނ . ހެހެލުން . ހެއި . ނަކަސްތެޅުން . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނާބަބޭލުން . ނާމާންބޭފުޅުން . ނުވަރޭފެން . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނޯށުންކާންދިނުން . ރަނބިކޫއްތުން . ރަންނާބޯލި . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަމަންނެގުން . ރަތްޕައު . ރިހަފަތަފޮޅި . ރޫޖެހުން . ރެވި . ބަރުފޯސް . ބަކަރި . ބައްތިސާގު . ބިލެތްޅޮސް . ބުންބާއަލަ . ބުޅާނަގޫ . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބޮހ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮޅުވޮށި . ބޮއްބޯ . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑުއީދުމަސް . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ބޯށިއެޅުން . ކަމަޅިފެޅުން . ކިސުޑި . ކުނބުނެގުން . ކުޑައީދުމަސް . ކޭޓު . ކޮއްކޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ