...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނާ
ނ.
(1) ބިއްލޫރިއާއި ތަށިމުށިފަދަ ތަކެތީން ކުދިކޮށް އޮށްތަކެއްހެން ހަދައިފައި، އެމުނޭގޮތަށް މެދުގައި ލޯވަޅެއް އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) މައްކާގެ ވަކި ހިސާބެއް.
(3) ބދ.
އެތިގަނޑެއްގައި ހުންނަ މިންވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅި . ނާޅި . ރަންބިސްމިނާ . ރާޑަރު . ބަނޑިބޭސް . ބިސްމިނާ . ކަރުދާސް . ކަޅުދިރި . ކޮޑި . އައުންސުތަށި . އަސަޅިޔާ . އިފުތިތާހުކުރުން . އުޅައްކު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . ވައިވަރު . މަނަވަރު . މައިނާރު . މަތިހަމަކުރުން . މަލިކުވަށި . މަސްމުގުރާން . މާވަރު . މިނާކަން . މިނާފަތި . މިނާފުސް . މިނުން . މީޓަރު . މުޒްދަލިފާ . މެނަ . މެދުފަންތި . މޭލު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ފާނަމިޔަރު . ފޮފަޅި . ދަމުއި . ތިރިނާކޮޅު . ގިޔުގަނޑު . ގޭޖު . ގޮދިޔާ . ޓޮނިކު . ޖޯމެޓްރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ