...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނާބޭސް
ނ.
ދިވެހިބޭހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން (ހިތިދަމުޔާއި، ފަރިހިދަމުޔާއި، އަސަޅިޔާއި، އޯބަތާއި، ކަޅުދިރިއާއި، މިފަސް ބާވަތަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑިބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ