...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނާބޮލި
ނ.
ގާތްގަނޑަކަށް އާދައިގެ ހަނޑޫފުކެއްގެދިގުމިނުގައި ހުންނަ ރަތްރީނދޫ ކުލައިގެ ބޮއްޔެއް.
މީގެ ގިނަ ބޮލީގައި ރަތްކުލައެއްގެ، ވަރަށް ކުދި ތިކިތަކެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ