...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނާފަތި
ނ.
(1) މިނާ އަމުނައިގެން ހަދާ ގިލޭ.
(2) ރޮދިފަދަ އެއްޗަކަށް އަމުނައިފައި ހުންނަ މިނާތަކެއް.
(3) (ހ) ތަސްބީޙަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުވަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ