...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނާފުސް
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ލޮލުގެ ކަޅުކަޅީގައި ހުންނަ ލަކުނެކެވެ.
އެހުންނާނީ ހުދުކޮށެވެ.
( އެއްލަކުނު ބޯވުމުން އެބޯމިނަށް ބާލާފައި ނަންކިޔަނީ އެވެ.
މިސާލު:
އާނިފުސް، (މިނާފުސް،) ފުސް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިނާފުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ