...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނިކާ
ނއ.
އިންސާނުންގެ މަސްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ނަމުރު . ބުޅާ . ޅައި . ކިނބޫ . ވަކި . ވަލުޖަނަވާރު . ވަގު . ވަގުހަން . ވަގުވަކި . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވަޙްޝީސޫފި . މިނިކާރާއްޖެ . ފަހަލު . ސާރިދޯޅު . ސިންގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ