...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނިކާވަގު
ނ.
އެއްގަމުމަސް ކައިއުޅޭ ހަތަރެސްފައިޖެހި މަންމަލި ޖަނަވާރެއް.
މިއީ ބުޅަލާ ވައްތަރު އެއަށްވުރެ މާބޮޑު އެއްޗެކެ.
މީގެ ކުލައަކީ ދޮންރީނދޫ ކުލައެވެ.
ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ އިންސާނުން މަސްވެސް ކައިއުޅޭ ޖަނަވާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގު . ވަގުހަން . ވަގުވަކި . ފަހަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ