...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނިވަންދުވަސް
ނ.
(1) ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުން ޤައުމަކަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަސް.
(2) އިނގިރޭސި ދައުލަތުގެ އަޅުވެތި ކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްވީ ދުވަސް.
އެއީ ޖުލައި މަހުގެ 62 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ