...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިން
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ވަރު.
(2) ލަފާކުރެވޭވަރު.
މިސާލު:
(ހ) ދިގުމިން، (2) ކުރުމިން، (3) އޮލަމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނި . ހަނިކަން . ހަނިވުން . ހަންކެނޑުން . ހައި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބަ . ހައްދު . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހާސްވަޅު . ހިރިމި . ހިރިފާޅަ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިތި . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހިސާބު . ހުނިބޮޅު . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުންއައުން . ހުރަސް . ހުދުލައްފާނަ . ހޫނުގަދަ . ހޫނުގަދަކަން . ހޫނުގަދަވުން . ހެއްސޯހެދުން . ހެޔޮނުބައި . ނަނުބައި . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނަޖާ . ނަޖާކުރުން . ނަޖާވުން . ނާށިލުން . ނާޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ