...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންބަރު
ނ.
މިސްކިތުގައި ޚުޠުބާ ކިޔާމީހާ އަރައިހުންނަން ހަދައިފައި ހުންނައެތި ނުވަތަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައުޟާ . ބުންބަރު . އީދުގައު . މިންބަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ