...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންކެނޑުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުރި ދިޔާ ނުވަތަ އޮލަ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ބެލުމަށް ޓަކައި އެއެއްޗެއް ވަކި ވަރަކަށް ބައިކޮށް ފާހަގަ ޖެހުން.
މިސާލު:
(ހ) ފުޅީގެ މިންކެނޑުން.
(ށ) ތަށީގެ މިންކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިންކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ