...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންވަރުފުޅު
ނ.
އިރާދަފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނިޔާ . ނިޔާފުޅު . އިރާދަ . ވަކީލުކުރުން . ތަޤުދީރު . ގަޑިޖެހުން . ޤަޟާޤަދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ