...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންމި
ނ.
ކުޑަކުދިންގެ ބަހުގައި ޞަލަވާތް، އަދި މިނޫންވެސް މަޑުން ކިޔަވާ މިފާޑުގެ ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯނުފޯލި . ޖޯމެޓްރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ