...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންގަނޑު
ނ.
(1) މިން އަޅަން ގެންގުޅޭ އެތި.
(2) ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަން . ކަށަވަރު . ކަންމިން . ފާސްކުރުން . ފެންމަރުކާ . ގިއުގަނޑު . ޑިގުރީ . ޕިޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ