...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންޖު
ނ.
(1) ސަލާމަތް.
(2) ނަޖާ.
(3) ރައްކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޖާ . ނަޖާކުރުން . ނަޖާވުން . ނެއްޓިގަތުން . ބަރިއްޔަ . ބަރިއްޔަވުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . މާފު . މިނިވަންވުން . މުންޖި . މުއްތި . މުއްތިކުރެއްވުން . މުއްތިވުން . ދަފާ . ދިނިގަތުން . ދިފާޢު . ދެމިގަތުން . ސަލާމަތްކުރުން . ސަލާމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ