...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންޖުވުން
މ.
(1) ސަލާމަތްވުން.
(2) ނަޖާވުން.
(3) ކަމަކުން އަވަދިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޖާވުން . ބަރިއްޔަވުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . މާފު . މިނިވަންވުން . މުއްތިވުން . ސަލާމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ