...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރި
ނ.
(1) ގޮބޮޅިއާއި ކިހާކާ ދެމެދުގެ ވައް.
(2) ކުރުނބާއާއި ކިހައް ފަދަ އެއްޗިހީގައި ހަރުނުވެ އޮންނަ ނާށީގެ ބައި.
(3) ހިރުގަނޑުގެ ކައިރިން ދަތުގައި އުފެދޭ ހަރުތޮށިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްޤިރާއަތް . ހިރިމިރިހި . ހިޔަމަރިނދަލި . ހުވަނދުމިރިގަނޑު . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރަތްމިރިހި . ރިނދަވާލި . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ކިހައް . ކިހާއް . ކުރިގޮބޮޅި . ކުޑަރިޔާ . ކޮކަ . ވަލުމިރިހި . ވަލުމިރިހެ . މަލިކުމިރިހި . މާކޮތަން . މިރިހިކޮކާ . މިރިހިފިލާ . މިރިހިދޫނި . މިރިހިދޫންޏަށް ހުނިޖެހުން . މިރިޔާސްތެޔޮ . މިރިޖެހުން . މިރުމިނި . މެރި . ފަސްމީރުކުރިރުއް . ފެންމިރިހި . ލޮތެޖެހުން . ގޮބޮޅި . ސަނޯރާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ