...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިހި
އުމަށް ފަތް ބޭނުން ކުރާ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ކެހެރިގޮތެއް ހުރެއެވެ.
މިގަހުގައި ރީނދޫކުލައިގެ މަލެއް އަޅައެވެ.
މިގަސް ހެދެނީ އެއްގަސް އަނެއްގަހާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެތިފައި ހުންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެއްޓިގެން ހެދޭ ފާޑަކަށެވެ.
މީގެ ދެވަައްތަރެއް ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިމިރިހި . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރިނދަވާލި . ކޮކަ . ވަލުމިރިހެ . މާކޮތަން . މިރިހިކޮކާ . މިރިހިދޫނި . މިރިހިދޫންޏަށް ހުނިޖެހުން . ސަނޯރާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ