...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިހިފިލާ
ނ.
މިރިއްސާ ވަރަށް އެއްގޮތް، އެއަށްވުރެ ފަތް ތަންކޮޅެއްކުދި، ވެޔޮގޮތަށް ހެދޭ ގަހެއް.
މިއީ ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ