...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިހިދޫނި
ނ.
ޢާއްމުކޮށް މިރިހިގަހުގައި އުޅޭ ހުދުކުލައިގެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އުދުހޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮކަ . މިރިހިކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ