...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިހިދޫންޏަށް ހުނިޖެހުން
"މިރިހިދޫންޏަށްހުނިޖެހުން" މ.
ބިލެތް މަލާފަތުގައި ބިލެތްޖަހާއިރު، މިރިހި ދޫނީގެ ސިފައިގައި، ބިލެތްގަނޑުގެ ހުނގޫ ފަތުގައި ހުނިޖެހުން.
މަލާ ފަތުގައި، ޖަހަން ނޫނަސް މިގޮތަށް ހުނި ޖަހައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ