...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިޔާސް
ްނާނީ ހިކިފައި ހުންނަ ކުޑަކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ އެތިކޮޅުތަކެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
އިހުގައި އަންހެނުން ބޯދޮވުމަށް ފަހު އިސްތަށިގަނޑުގައި މީރުވަސް ދުވުމަށާއި އިސްތަށިގަނޑު ގަދަކުރުމަށް މިބޭނުންކުރެއެވެ.
އަދި ތެލަން އަޅައިގެން ބޮލުގައި ލުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިރިޔާސްތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ