...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރިޔާސްތެޔޮ
ނ.
މިރިޔާސް އަޅައިގެން ހަދާ ބޭސް ތެލެއް.
މި ބޭސް ބޭނުންކުރަނީ ނާރުގެ ބަލިތަކަށެވެ.
މާތެލާއި ސަންފާތެލާއި ދެތެޔޮ އެއްކޮށް މީގެ އެތިކޮޅެއް ލައިގެން ހަދާތެޔޮ ނާރުތަކުގައި އުނގުޅަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ