...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރޭ
ނ.
(1) ހިނގަހިނގާއޮތް ދުވަހާޖެހިގެން އަންނަރޭ.
(2) ހިނގަހިނގާ އޮންނަރޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްރޭރު . ކުޅިސަމާ . ކުޑަހިތި . ވަތުންރޭރު . މަރަށްފުރާނަޔަށް . ފަހަރެއްގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ