...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއަ
ނ.
(1) މިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަބަރުގަސް . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހާ . ހިރުނބު . ހިކިބަލި . ހިތިދަމުއި . ހުނސްޖެހުން . ހުއިތޮށި . ހުއްޖެހުން . ހުވަނދުކެލާ . ހޫނުކަން . ހޯއްގޮވުން . ހޯލި . ނަ . ނަންބަރުވިނަ . ނާ . ނާށިބަރުވަލި . ނިއާފަށް . ނު . ނުވަ . ރަށްގޮވުން . ރަނގަރަނގައެޅުން . ރަންނާބޯލި . ރަންމަންފުއްލާ . ރައިވަރު . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރަތްދަނބު . ރާސްރާސްލުން . ރާސްއެޅުން . ރާސްލުން . ރިނދަވާލި . ރީސްކިއުން . ރީސްލުން . ރޫސްލުން . ބަނބުކެޔޮ . ބަނގުފިލާ . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ . ބައްތިސާގު . ބިލެތް . ބުރެކިފާނަ . ބުޅިކާފު . ބޮނބިފަތް . ބޮޅުވޮށި . ބޮއްކަނދި . ބޮއްފަނި . ކަހަނަލަ . ކަހަނެގޮނޑި . ކަށްޑަނަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ