...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއަރެން
ނ.
ރެހިވައްތަރަށް ހުންނަ އެމެއް.
މީގެ އަނގަ އެންމެ ވައްތަރުވާނީ، މިޔަރުގެ އަނގައާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެން . މޭރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ