...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއަދު
ނ.
(1) ހިގަމުންދާ ދުވަސް.
(2) ހިގަމުންދާ ޒަމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާ . ހޫނުކަން . އިއްތިފާގުވުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . މަރައިފި . ފަހޮޅިއެއްވުން . ދަށްވުން . ދިހާރަ . ދިޔަވަރަށްބެލުން . ގަޑިބު . ގެންނެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ