...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއަލަނި
ނ.
ދަގަނޑުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އެކަތައަށް ވުރެންވެސް ހަރުދަގަނޑެކެވެ.
ކުރަފަތް ހަދައިފައި ހުންނަނީ މިއިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިޔަލަނި . މޭލަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ