...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއު
ނ.
ގާތުގައިވާ ފިރިހެނަކަށް އިޝާރާތް ކުރުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމަނިޔާ . ހަކަވެޅާ . ހުޑުލި . ހޯނު . ހޯސާމުގުރާން . ނަރު . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނާށިޖެހުން . ރަނބާލި . ރެޑިއޯ . ބަލިކަން . ބާންސަރީ . ބުންނަރު . ބެރުޖެހުން . ކަށްޑެވި . ކަނޑި މިޔަރު . ކުރިކީލަމަސް . ކުޅަނދުރު . ކުޅިމެރުން . ކޮކާ . އަކުޑިވުން . އަވިހި . އަމަލީފަންނު . އިރުވައިބަޑި . އުމަތް . އޮމާންއުވަ . ވަލުހަންޑި . ވާދިގުއުނދޯލި . މަންދީރަ . މަރުބޭސް . މަތިއުކުޅު . މަސްކާށިދޫނި . މިޔުޒިކު ކުޅުން . މުދުނުވައި . މޫސީޤީ . މެހިކުޅަނދުރު . ފަށުއިފަންނު . ފަނީގެއުނދަގޫ . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފެތުން . ދަށްވުން . ދަބަރު . ދިހަމޮހުން . ތަންބޫރަ . ތަލަގޮއި . ތާޅަފިލި . ތޮރުފިއުނދުޅި . ލަވަ . ލަވަހޮޅި . ލަވަފުމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ