...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިވެނި
ނއ.
ތިމާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ނަން ނުގަނެ އެކަމަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
މިވެނިމީހާބުނި.
މިވެނިކަމެއް ނުކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޓު . ކޮށު . ކޮބާ . އެވެނިމިވެނި . މަތިވުން . މާނަކުރުން . މިވެނި . ދަރިލެއްވުން . ތަރައިކުރުން . ގަނޑުފިއްލާ . ޔޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ