...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިދިލި
ނ.
(1) އުސްކޮށްހެދޭ ފަތްތައް ބޮޑެތިގަހެއް.
ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު ދެފަހަރު ފަތްތައް ދޮންވެ ވެރެއެވެ.
ދެން އަލުން ކުރިލައިހެދެއެވެ.
މިގައހުގައި މޭވާއަކަށް އަޅަނީ ގޮބެވެ.
މިދިންވުމުން ދޮންމަދު، ނުވަތަ ދޮންކަނަ ކިޔައިއުޅެއެެވެ.
(2) ގޮބު.
(3) މިގަހުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަވަކި . ކަނަމަދު . އޮށްކެޔޮ . މަދު . މަދުބިނުން . މަދުގަސް . މިދިއްލާ . މިދިލިގަސް . މީދިލިގެހެ . މީދެލި . މެހެލަ . ފިގިވާނަ . ފިގިވާނާ . ދޮންމަދު . ލޮނުމިދިލި . ލޮނެމީދިލެ . ލޮނޮމީދިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ