...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިތަން
ނ.
އެހިނދަކު ތިމާހުރިތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއަޖައިބު . ހުރާ . ނާބުސްޚާނު . ރަތްލަފު . ބަނޑަހަގެ . ބާރަނަ . ބޯނށިފިއަ . ކަޓަކަރާ . ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު . ކާނޓުމަހަ . ކޮނޑުއޮތްފުރޯ ވަލުންހޯދުން . ކޮޅުވެއްޓި . އަހުރާމު . އަތަރުގެ . އަތްފުނައުއެޅުން . އިސްޓޭޑިއަމް . ވިއާވިއާ . ވެންހަރު . މަސްކޯއްޓޭ . މާޑު . މިހާރު . މިހިނދު . މުރެވި . ފައްލަވަ . ފާ . ފުށި . ފޯޅަވަހި . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދަނޑިހަރު . ތޫނބި . ލާގެ . ލޭކޮށައިލުން . ގައިކެހުން . ގޮނި . ސްޓޭޑިއަމް . ޓެންޓު . ޕާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ