...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިތައް
ނ.
ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ޢަދަދެއް ބަޔާންނުކޮށް ޢަދަދެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެތާނގައި ތިބީ ކަނޑައެޅިގެން މިތައް މީހުނޭ ބުނާކަށް ނޭނގެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޑުފޯނު . އޮޑިކޭ . މިތައް . ފަނި . ފުޓުނިއެޅުން . ތާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ