...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިތާ
އ.
މިތާގައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތްއަޖައިބު . ހިނޭޖެހުން . ހެރަފާ . ނާބުސްޚާނު . ނުފެންނަތާކިހާ . ރޯ . ބާރަގަން . ބޯނށިފިއަ . ކައްކާބަދިގެ . އަރަފާތު . އަރިތާކިހާ . އުނގުވިޔަފާރި . ވައިވުން . ވިހާރަ . މާއްދާ . މިތާ . ފިލާގަނޑު . ފެމުނު . ތުރުކީތާކިހާ . ލައިހޫރުން . ގައްލީށި . ސުރެން . ޕާލަމެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ