...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލަ
ނ.
(1) ގައިން ހިއްލާދާ ހިކުނީމާ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި އުފެދޭ ހަޑިއެއްޗެއް.
(2) ފަނޑު.
މިސާލު:
މިލަ ހަނދުވަރު.
(3) ކުޑަކޮށް، މިސާލު:
މިލަ ފޮނިރަހަދޭ ވަރަށް.
(4) (ހ) ދަމިލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކާރަލަވަބައި . ނަސްރުގެ އާޔަތް . ރަމަން . ރަމަންކެހުން . ރަތްދަތިލަނޑާ . ރާތީބުލަވަބައި . ކަނޑުލަނޑާ . ކަރަމަނަ . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކުނިމިލަ . ކުޑަކޮއްޅުން . ކުޑަކޮއްޅުންހުރުން . ކޮފުން . އަރަބިލަވަ . އަރުވައިބާލާލަވަ . އަރުމާޒުލަވަ . އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . އަލި . އާލަވަބައި . އިބިލީހުގުއި . އެދުރުލަވަ . އޮރިމަސްވަކަރު . ވަޅުހިއްތަން . މާބަދިގެ . މިލަ . މިލައުނގުޅުން . މިލަޖެހުން . މެލަ . މެލަވުން . މޯޅިވުން . ފަރުޟުފެން . ފަތްމިނިބިބީ . ފީލުބާގަ . ފެތުން . ފޮނިކިރިކިރަހަ . ފޮއްދޫ . ދަބަރު . ދަމިލަ . ދަމިލަޖެހުން . ދަމެލަ . ދާވުން . ދިރުންނެތުން . ތާހިރު . ތާހިރުކަން . ތާހިރުކުރުން . ތާހިރުވުން . ލޮނުފެން . ގަނަކަން . ގައި އުނގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ