...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލައިމޯޅިވުން
މ.
(1) ތާޒާކަން ކެނޑި މުޅިން އެލިގެން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިތަށްކުރާ އަސަރެއްގެ ސަބަބުން މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ކެނޑިގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރުންނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ