...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލު
ނ.
މެޝިނުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ޢިމާރާތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވެރިވެލާ . ބަތްޖެހުން . ކޮރައިލުން . އެއްތަންކުރުން . ވަކަމަހިކުރުން . މަލައިލުން . މޯޅި . ފަނޑު . ފަނޑުކަން . ފޮޅިކުރުން . ފޮލޮހުން . ދުލި . ލަނަތަ ފުރަ އަންތަ މަންތަ . ލަންތަފުރައައްތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ