...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލުން
މ.
(1) ހޫނު މޫސުމުގެ ސަބަބުން ގަސްގަހުގެ ފަތާއި މަލަން އަންނަ މޯޅިކަން.
(2) އެކަކު އަނެކަކާ އެކުލެވުން.
މަޖާޒު:
(3) ހިތަށްކުރާ އަސަރެއްގެ ސަބަބުން މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮރައިލުން . މަލައިލުން . މޯޅި . ފޮލޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ