...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލުވައިލުން
މ.
ފެނުކައްކައިގެން ނުވަތަ ހޫނުކޮށްގެން ފޯކަން ކަނޑުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޅިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ