...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސައިލް
ނ.
ބޮލެއްލައިފައި އޮންނަ ދުރަށް ފޮނުވާލެވޭ ހަނގުރާމަމަތީ ހަތިޔާރެއް.
މިއީ ތަންތަން ނުވަތަ އެއްޗެހި ގޮއްވައިލުމަށްޓަކައި ފޮނުވައިލެވޭ އެއްޗެކެވެ.
މިހުންނަނީ ހިމަދިގުކޮށް ކުރިއަށް އޫކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ