...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސާލުބަސް
ނ.
ހިނގައިފައި އޮތް ކަމަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަސްބަސް.
މިސާލު:
ކަނދިކަމަނާގެ މަސްތެއް ލުން.
ކަޅިފުށީކަލޭގެ ޖެހި ކޮކަޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަސް . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . އުޑިކިބަފިލުން . މުސްކުޅިބަސް . ދަމައިގަތް ކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން . ސީދިއޮޑިއަށްސައިތާނު އަރައި އިންހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ