...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިސްކިތަށްއެރުން
މ.
(1) މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުން.
(2) މިސްކިތަށް ވަނުން.
(3) މަޖާޒު:
(ޏ) ކަންތައް ދޫކޮށް އަޅުކަމާ މަޝްޣޫލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ